Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII
 1. SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND SITE-UL https://proidealjobs.ro/
  • Accesând și utilizând acest Website, acceptați, fără limitări sau orice alte calificări, prezentele condiții și înțelegeți că orice alte acorduri între dumneavoastră și societatea Pro Ideal Jobs S.R.L. (în continuare, Pro Ideal Jobs) se supun în totalitate acestor Termeni și Condiții.
  • “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs., în calitate de Client şi Pro Ideal Jobs. Înainte de a utiliza site-ul https://proidealjobs.ro/, înainte de a aplica pentru un loc de muncă, înainte de a ne contacta și de a intra într-o relaţie contractuală cu noi, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea website-ului, completarea unui formular de contact în calitate de client, crearea unui cont de candidat/client, dar şi aplicarea pentru un job (cu furnizarea tuturor datelor necesare) înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.
  • Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către Pro Ideal Jobs, fără a fi necesară o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în vederea informării reprezentanților clienţilor noștri, a candidaților, precum şi a utilizatorilor/vizitatorilor site-ului. Prin urmare, recomandăm să vă raportați în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul actualizat al acesteia. Dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii devin inacceptabili pentru dvs., vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi utilizarea site-ului https://proidealjobs.ro/.

 

 1. DEFINIREA UNOR TERMENI

 

 • Pro Ideal Jobs/Prestator – reprezintă societatea Pro Ideal Jobs S.R.L. cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, Nr. 57, Ap. 3, Jud. Cluj, având CIF RO38436849, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J12/6278/2017, reprezentată prin Director Executiv Szekely Strat Roxana Andreea;
 • Aplicare Job (loc de muncă) –  o formă de comunicare între Pro Ideal Jobs şi Candidat prin care acesta din urmă transmite către Pro Ideal Jobs, prin completarea unor date și informații, intenția sa fermă de a aplica pentru unul sau mai multe din job-urile prezentate pe site-ul https://proidealjobs.ro/;
 • Cont – presupune personalizarea unei secţiuni a site-ului prin introducerea adresei de e-mail şi a unei parole, secţiune care conţine informaţii despre Candidat (spre exemplu: detalii utilizator, adresa de domiciliu/reședință – oraș și județ sau un istoric al aplicațiilor transmise). Crearea unui astfel de Cont este o opţiune a Candidatului. Datele furnizate odată cu crearea Contului vor rămâne confidenţiale şi se supun Politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Contract– reprezintă contractul la distanţă încheiat între Pro Ideal Jobs şi Candidat, fără prezenţa fizică simultană a părților, contracte ce se încheie prin acceptarea, după atentă citire, a prezentului Document;
 • Candidat/Client (Reprezentant client) –  orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină sau orice persoană/entitate juridică, care îşi creează sau nu un Cont în Site;
 • Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care guvernează raportul contractual dintre Pro Ideal Jobs şi Candidat şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document;
 • Job/Loc de muncă – locurile de muncă prezentate și descrise pe website şi care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal – Politica GDPR;
 • Recruit CRM – Sistem de urmărire a solicitanților pentru agențiile de recrutare (engleză: Applicant Tracking System for Recruitment Agencies), soft specializat în domeniul recrutării, utilizat de Pro Ideal Jobs pentru stocarea datelor introduse de Candidați și pentru gestionarea procesului de recrutare și plasare forță de muncă;
 • Vizitator – orice persoană care accesează site-ul, fără a crea un cont sau fără a depune o aplicație;
 • Website-ul Pro Ideal Jobs S.R.L. – reprezintă site-ul https://proidealjobs.ro/ precum şi orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către clienţi/candidați ca urmare a legăturilor sau redirecţionărilor disponibile pe site-ul https://proidealjobs.ro/ nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

 

 1. CONDIȚII DE UTILIZARE
  • Accesarea şi utilizarea site-ului https://proidealjobs.ro/ se realizează în acord cu prevederile prezentei Politici. Orice solicitare sau interacţiune cu site-ul Pro Ideal Jobs se supune în totalitate prevederilor prezentului document.
  • Prin utilizarea site-ului https://proidealjobs.ro/ sunteţi de acord şi acceptaţi implicit aplicabilitatea prezentelor prevederi.

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
  • Pro Ideal Jobs și colaboratorii săi dețin titlul deplin și complet asupra descrierilor, fișierelor, pozelor și materialelor publicate pe Website, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală ce decurg din acestea.
  • Toate mărcile și logourile sunt deținute de către Pro Ideal Jobs și colaboratorii săi și nicio persoană sau entitate nu are dreptul să le copieze sau utilizeze în niciun mod.
  • Folosirea, preluarea, copierea sau modificarea fără acordul Pro Ideal Jobs a oricăror elemente grafice/de design/structurale etc. prezente pe site-ul https://proidealjobs.ro/ este strict interzisă. Orice încălcare a drepturilor Pro Ideal Jobs și a colaboratorilor săi intră sub incidenţa legii şi va fi soluţionată de entităţile statului abilitate în acest scop.
  • Niciun element de conţinut transmis către Candidat sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de către acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea Pro Ideal Jobs.

 

 1. CONFIDENȚIALITATE
  • Pro Ideal Jobs va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care utilizatorii/vizitatorii le vor furniza. Partajarea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Dacă pentru Contul creat de un client sau pentru Aplicația depusă există suspiciuni privind securitatea datelor sau privind o posibilă utilizare abuzivă, Pro Ideal Jobs va lua de îndată măsurile care se impun (spre exemplu, va solicita titularului contului schimbarea parolei) sau chiar va şterge Aplicația, cu notificarea anterioară a persoanei interesate.
  • Prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate aici.
  • Pro Ideal Jobs respectă și protejează dreptul la protejarea datelor cu caracter personal a utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului https://proidealjobs.ro/ şi are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a asigura utilizatorilor/vizitatorilor Website-ului informații și servicii de cea mai bună calitate, precum și servicii de marketing, reclamă și publicitate.

 

 1. POLITICA DE RECRUTARE PRO IDEAL JOBS
  • Informaţiile utilizate pentru descrierea locurilor de muncă disponibile pe site (texte, imagini, prezentări) nu reprezintă obligaţii contractuale pentru Pro Ideal Jobs.
  • Vă aducem la cunoştinţă faptul că simpla deschidere a descrierii unui job nu atrage şi înregistrarea unei aplicații valabile. Aplicația va fi înregistrată doar după parcurgerea tuturor paşilor necesari.
  • De asemenea, vă aducem la cunoştinţă faptul că Pro Ideal Jobs vă va contacta utilizând exclusiv informaţiile introduse de către Candidat în secțiunile corespunzătoare. În acest sens, vă solicităm să acordaţi o atenţie deosebită la momentul completării informaţiilor. Odată cu transmiterea aplicației, Candidatul atestă în mod expres faptul că este de acord să fie contactat prin intermediul poştei electronice şi/sau a telefonului de către reprezentanții noștri.
  • Informațiile și datele cu caracter personal furnizate de către dvs. prin completarea câmpurilor aplicației vor fi stocate în aplicația/soft-ul Recruit CRM și transferate către clienții noștri – potențiali angajatori.

 

 1. SECURITATE
  • La utilizarea Website-ului sunteți răspunzător pentru asigurarea confidenţialităţii datelor referitoare la contul dumneavoastră de acces (numele de utilizator și parolă) și sunteți de acord să vă asumați întreagă responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Website în baza contului și parolei dumneavoastră. Vă recomandăm să nu divulgaţi datele în baza cărora vă autentificaţi pe site-ul https://proidealjobs.ro/, în măsura în care deţineţi un cont pe acest site.
  • În cazul în care confidențialitatea acestor date de acces a fost compromisă, aveţi obligaţia de a notifica în cel mai scurt timp Pro Ideal Jobs pentru a restricţiona accesul la cont și a vă genera cât mai rapid o cale prin care să puteţi reintra în posesia contului dumneavoastră.
  • Efectuarea de operațiuni neautorizate, precum utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului etc. asupra acestui Website vor fi pedepsite conform legii.

 

 1. INFORMAŢII UTILE PENTRU UTILIZATORI/CANDIDAȚI
  • Ca utilizator/Candidat, înțelegeți și sunteți de acord cu următoarele informaţii:
 2. Să primiți ocazional newslettere (e-mailuri) în scop informativ din partea Pro Ideal Jobs pe baza ofertelor sale, conform Politicii de Prelucrare Date Personale (GDPR);
 3. Să primiți ocazional SMS-uri în scop informativ din partea Pro Ideal Jobs, confom Politicii GDPR, pentru anumite campanii punctuale (având posibilitatea de a retrage acordul oricând în modalitățile expuse aici);
 4. Să furnizați date adevărate, exacte și complete despre dumneavoastră;
 5. Să mențineți și înnoiți, atunci când este cazul, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte și complete.

 

 • Ca utilizator/Candidat, vă asumați obligativitatea de a nu întreprinde următoarele activităţi:
 1. Să publicați materiale cu drept de autor, dacă nu sunteți autorul sau dacă nu aveți permisiunea autorului de a publica materialul respectiv;
 2. Să publicați materiale obscene, defăimătoare, de amenințare sau răuvoitoare fată de un alt utilizator, persoană fizică sau juridică, materiale ori informații interzise de prevederile legale în vigoare;
 3. Să publicați o imagine sau o afirmație care contravine normelor legale în vigoare sau bunelor moravuri.
  • Distribuirea informațiilor și a descrierilor locurilor de muncă prezentate pe site este strict interzisă, cu excepţia cazului în care aceasta este aprobată expres, în scris, de către Pro Ideal Jobs, care va aprecia în mod rezonabil utilitatea şi oportunitatea unei astfel de aprobări. Dacă această prevedere va fi încălcată, Pro Ideal Jobs își rezervă dreptul de a-și solicita drepturile, cu precădere pretinderea despăgubirilor şi repararea prejudiciilor cauzate prin acţiuni care contravin prezentului Document.

 

 1. LEGISLAȚIE APLICABILĂ și JURISDICȚIE
  • Acești Termeni și Condiții și utilizarea site-ului https://proidealjobs.ro/ sunt guvernate de legile aflate în vigoare din România. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la raportul contractual sau rezultat din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, acesta va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material din Mun. Cluj-Napoca, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, conform procedurii acesteia şi de către un singur arbitru. Hotărârea este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.

 

Ultima actualizare: 04.03.2022